Lista canti - Digit Bird

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista canti

Ascolta canti

                                                                                     

                                                                    Composizioni SD-card standard 10 canti
                                                                          SD Card anche a richiesta cliente


N°1                                    N°2                                     N°3                                       N°4                                  N°6                                          N°7
1 TORDO B. 8                      1 FISCHIONE 5                     1 ALLODOLA 6                       1 FRINGUELLO 6                1 MARZAIOLA 4                         1TORDO S. 7
2 MERLO     5                      2 MESTOLONE 3                   2 ALLODOLA 4M                     2 PEPPOLA1+ FRING. 5      2 MESTOLONE 3                        2 TORDO S.4+B.10
3 TORDO S. 4                      3 FISCHIONE 2                     3 ALLODOLA 7                       3 CESENA 4                       3 CODONE 1M                           3 TORDO S. 2
4 TORDO B. 10                    4 FISCHIONE 1M                   4 ALLODOLA 13                     4 TORDO S. 3                    4 FISCHIONE 6                          4 TORDO S. 6
5 TORDO S.  6                     5 CODONE 1M                      5 ALLODOLA 15B                   5 TORDO S.                       5 FISCHIONE 5                          5 TORDO S. 9
6 TORDO B.  3                     6 FISCHIONE 6                     6 PISPOLA 3                          6 TORDO B. 3                    6 CANAPIGLIA 3                        6 CESENA 4+5
7 CESENA  3                        7 FISCHIONE 1M+V              7 PASSERI 1                           7 TORDO B. 5                   7 ALZAVOLA 4                           7 CESENA 3
8 ALZAVOLA 1M                   8 STORNI 4+4                     8 MERLO 5                             8 GERMANO 4                   8 CESENA 1B                             
8 CESENA 4
                                         9 CANAPIGLIA 3                   9 PAVONCELLA 4                    9 ALLODOLA 15B               9 FOLAGA 3                              9 CESENA 4+Z
                                        10 FISCHIONE 8                   10 PIVIERE D. 2                     10 PISPOLA 3                     10 MORIGLIONE 4                    10 CESENA 2

N°7A                                   N°8                                    N°8A                                    N°13                                  N°14                                       N°15
1 TORDO S. 7                       1 CANAPIGLIA 3                  1 VOLPOCA 1                        1 MERLO 1A                        1 ALLODOLA 15B                      1 MERLO 1A
2 TORDO S.4 +BOT.1            2 MARZAIOLA 4                   2 QUATTROCCHI 1                2 TORDO B. 2                     2 ALLODOLA 4B                        2 TORDO B. 2
3 TORDO S. 2                       3 CODONE 1M                     3 CODONE 1M                      3 TORDO B. 9                     3 PASSERI 1                              3 TORDO S. 6
4 TORDO S. 6                       4 FISCHIONE 2                    4 FISCHIONE 2                     4 TORDO B. 3                     4 STORNI 4+1                           4 CESENA 1B
5 TORDO S. 9                       5 ALZAVOLA 1M                   5 ALZAVOLA 1M                   5 TORDO S. 6                      5 CESENA 4                              5 ALLODOLA 15B
6 CESENA 4+5                      6 GERMANO 3                     6 GERMANO 3M                    6 CESENA 1B                       6 STORNI 4+4                          6 ALLODOLA 4B
7 TORDO B. 5                       7 MORIGLIONE 4                 7 MORIGLIONE 4                  7 ALLODOLA 2                     7 STORNI 7+4                          7 PASSERI 1
8 MERLO 5                           8 MORETTA 1                      8 MORETTA 1                       8 PAVONCELLA 4                  8 STORNO 2B                          8 STORNI 4+1
9 TORDO B. 3                       9 OCA GRAN. 1                   9 OCA LOMB. 2                      9 QUAGLIA 7                       9 PAVONCELLA 5                      9 PAVONCELLA 5
10 TORDO B. 4                    10 OCA LOMB. 2                  10 OCA GRAN. 1                    10 COLOMBACCIO 2             10 PIVIERE DORATO 2              10 PIVIERE D. 2

N°22                                    N°23                                   N°26                                   N°26B                                N°29                                        N°30
1 MERLO 1A                          1 ALLODOLA  15B                1 MERLO 5                           1 MERLO 5                          1 MERLO 1A                             1 FRINGUELLO 5B
2 TORDO B. 2                        2 ALLODOLA 4B                  2 TORDO B. 6+2+1               2 TORDO B. 6+2+1             2 TORDO B. 2                           2 PISPOLA 3
3 TORDO S. 6                        3 ALLODOLA 12                  3 TORDO B. 3                       3 TORDO S. 6                      3 TORDO B. 3                           3 ALLODOLA 4B
4 CESENA 1B                         4 ALLODOLA 6                    4 TORDO S. 6                       4 TORDO B. 3                     4 TORDO S. 3                           4 ALLODOLA 15
5 ALLODOLA 15B                   5 ALLODOLA 17                  5 TORDO S. 7+9                   5 TORDO S. 7+9                  5 CESENA 4                              5 PASSERI 1
6 ALLODOLA 4M                    6 ALLODOLA 15                  6 CESENA 3                          6 CESENA 3                         6 PASSERI 1                             6 STORNI 4+1
7 PASSERI 1                         7 ALLODOLA 7                    7 ALLODOLA 3B                    7 ALLODOLA 3B                   7 STORNI 4+1                          7 PAVONCELLA 5
8 STORNI 4+1                      8 ALLODOLA 10                  8 PASSERI 1                         8 PASSERI 1                        8 ALLODOLA 15B                       8 PIVIERE D. 2
9 PAVONCELLA 5                  9 ALLODOLA 21                  9 STORNI 7+4                      9 TORDO S. 4                      9 ALLODOLA 4B                         9 BECCACCINO 3
10 PIVIERE D. 2                  10 PISPOLA3+SPIONC. 1      10 TORDO B. 1                     10 TORDO B. 10                  10 PAVONCELLA 5                      10 GAMBETTA 2


N°31                                      N°32                                N°33                                   N°34                                 N°35                                          N°38
1 COLOMBACCIO 2                  1 TORDO B. 1                    1 TORDO B. 3                      1 MARZAIOLA 4                  1 TORDO B. 1 SPEC.                   1 MERLO 1A
2 ALLODOLA 15                      2 TORDO B. 3                    2 TORDO B. 4                      2 MESTOLONE 3                  2 TORDO B. 1                            2 TORDO B. 2
3 PASSERI 1                           3 TORDO S. 3                    3 TORDO S. 6                      3 CODONE 1M                     3 TORDO S. 4                            3 TORDO B. 3
4 STORNI 4+1                        4 CESENA 4+5                   4 CESENA 1M                      4 FISCHIONE 2                    4 TORDO S. 6                            4 TORDO B. 4
5 STORNO 2                          5 ALLODOLA 15                  5 CESENA 3                         5 ALZAVOLA 1M                   5 TORDO B. 3                            5 TORDO B. 1
6 CESENA 4                           6 STORNI 1                        6 CESENA 4                         6 GERMANO 3                     6 MERLO CHIOC. 8                     6 TORDO B. 5
7 TORDO B. 1                        7 GAMBETTA 2                   7 CESENA 2                          7 CANAPIGLIA 3                  7 CESENA 2                               7 TORDO B. 6
8 PAVONCELLA 5                   8 PITTIMA 2                       8 ALLODOLA 7                      8 MORIGLIONE 4                 8 STORNI 1                               8 TORDO B. 7
9 PIVIERE D. 2                      9 CHIURLO 3                      9 ALLODOLA 4B                    9 MORETTA 1                      9 ALLODOLA 3                           9 TORDO S. 6
10 BECCACCINO 3                10 BECCACCINO 3               10 BECCACCIA 2                   10 OCA SELVATICA 4           10 CIVETTA CHEO 4                   10 CESENA 1B


N°39                                   N°42                                 N°43                                     N°44                                  N°50                                       N°51
1 ALZAVOLA 7                      1 FISCHIONE 1M                1 BECCACCINO 3                    1 MERLO 1A                        1 ALLODOLA 1                         1 MERLO 1A
2 FISCHIONE 5                     2 FISCHIONE 2                  2 BECCACCINO 2                    2 TORDO B. 2                      2 ALLODOLA 2                         2 TORDO B. 2
3 ALZAVOLA 8                      3 FISCHIONE 1M+-2          3 MARZAIOLA 4                      3 TORDO S. 6                      3 ALLODOLA 3                         3 TORDO S. 6
4 CODONE 1M                      4 CODONE 1M                   4 MESTOLONE 3                     4 CESENA 1B                       4 ALLODOLA 6                         4 CESENA 1B
5 CANAPIGLIA 3                   5 FISCHIONE 2+6              5 CODONE 1M                        5 ALLODOLA 15B                 5 TORDO B. 3                          5 STRILLOZZO 2
6 FOLAGA 3                         6 GERM.3M+ALZAV. 1M      6 FISCHIONE 2                       6 ALLODOLA 4B                   6 TORDO S. 6                          6 ALLODOLA 4B
7 BECCACCINO 2                  7 FISCH. 1+CAPOBR.          7 ALZAVOLA 1M                     7 STORNI 1                         7 TORDO B. 2                          7 CESENA 4
8 PAVONCELLA 4                  8 FISCHIONE 2+8              8 GERMANO 3                        8 PAVONCELLA 4                 8 TORDO S.4+BOTT. 1              8 STORNI 1
9 GAMBETTA 2                     9 FISCHIONE 1M+6           9 FOLAGA 3                            9 PIVIERE D. 3                    9 PASSERI 1                             9 PAVONCELLA 5
10 OCHE MIX 2                   10 FOLAGA 3                     10 MORIGLIONE 4                  10 QUAGLIA 2                      10 STORNI 4+1                        10 PIVIERE D. 2


N°52                                  N°55                                  N°56                                     N°58                                    N°63                                       N°64
1 TORDO B.2                      1 SPIONCELLO 1                 1 TORDO B. 1                        1 CESENA 1M+3                    1 CODONE 3                            1 ALLODOLA 15B
2 TORDO B. 3                     2 FRINGUELLO 5+7            2 TORDO B. 5                         2 TORDO S. 4+7                   2 FISCHIONE 6                         2 ALLODOLA 4B
3 TORDO S. 6                     3 FRINGUELLO 6                3 TORDO B. 3                         3 TORDO S. 3+9                   3 ALZAVOLA 3                          3 ALLODOLA 12
4 TORDO S. 4                    4 PEPPOLA1+FRING5          4 TORDO B. 10                        4 TORDO B. 3                      4 FISCHIONE 2                         4 ALLODOLA 6
5 CESENA 4                       5 FROSONE 3                     5 TORDO B. 8                          5 TORDO B. 10                    5 FISCHIONE 5                         5 ALLODOLA 15B
6 CESENA 1M                    6 PASSERI 1                       6 CESENA 1M                          6 TORDO S. 4+8                  6 MESTOLONE 3                        6 ALLODOLA 17
7 ALLODOLA 4M                7 STORNI 4+1                    7 CESENA 3                             7 CESENA 1M                      7 ALZAVOLA 4                           7 ALLODOLA 7
8 ALLODOLA 2                  8 TORDO B. 3                     8 TORDO S. 7                          8 CESENA 4+5                     8 CANAPIGLIA 3                        8 ALLODOLA 10
9 STORNI 1                      9 TORDO S.4+BOTT.1         9 TORDO S. 9                          9 CESENA 3                         9 GERMANO 7                           9 ALLODOLA 21
10 PAVONCELLA 5            10 ALLODOLA 7                  10 COLOMBACCIO 2                 10 CESENA 1B                     10 MORIGLIONE 4                     10 BECCACCINO 2

Via Paolo Bonomi 19 - 60027 OSIMO (AN) Tel.0039/340/8968315-Fax-Tel- 0039/0717232126 E-maiI: info@digitbird.it  http://www.digitbird.it                                                                                 Composizioni SD-card standard 10 canti

                                                                                       SD Card anche a richiesta cliente


N°11                                    N°12                                    N°13                                    N°14                                   N°15                                   N°16
1 BECCACCINO 3                    1 COLOMBACCIO 2                1 MERLO 1A                         1 ALLODOLA 15B                  1 ALLODOLA 15B                 1 CUTRETTOLA 1
2 BECCACCINO 2                    2 TORTORA 3                       2 TORDO B. 2                       2 ALLODOLA 4B                    2 ALLODOLA 4B                   2 PRISPOLONE 1
3 MARZAIOLA 4                      3 QUAGLIA 7                        3 TORDO B. 9                       3 ALLODOLA 12                    3 ALLODOLA 12                   3 MIGLIARINO DI PAL.2
4 CODONE 1                          4 QUAGLIA 2                         4 TORDO B. 3                       4 STORNO 2                        4 STORNO 2                        4 BALLERINA B. 2
5 FISCHIONE 1M+V                5 QUAGLIA 4                         5 TORDO S. 6                       5 PASSERI 1                        5 PASSERI 1                        5 ALLODOLA 4B
6 ALZAVOLA 1M                      6 QUAGLIA 6                        6 CESENA 1B                         6 STORNI 4+1                     6 STORNI 4+1                     6 ALLODOLA 12
7 FISCHIONE 2                       7 FAGIANO M. 3                   7 ALLODOLA 15B                    7 PAVONCELLA 4                  7 TORDO B. 10                    7 FANELLO 2
8 CANAPIGLIA 3                     8 FAGIANO F. 2                    8 ALLODOLA 4M                     8 PAVONCELLA 5                  8 TORDO B. 4                       8 PASSERI 1
9 GERMANO 7                        9 FAGIANO M. 7                   9 STORNI 1                            9 PIVIERE D. 2                     9 TORDO S. 3                       9 STORNI 4+1
10 MESTOLONE 3                   10 STARNA 2                       10 PAVONCELLA 5                   10 BECCACCINO 3                10 TORDO S. 9                     10 PAVONCELLA 5
11 FOLAGA 3                         11 PERNICE ROSSA 2            11 QUAGLIA 5                        11 CESENA 3                        11 CESENA 3                         11 TORDO B. 3
12 OCA GRANAIOLA 2             12 COTURNICE 2                 12 QUAGLIA 1                        12 CESENA 7                        12 CESENA 7                         12 TORDO B. 1
13 OCA LOMBARDELLA 1        13 COTURNICE CIUKAR 1      13 COLOMBACCIO 2               13 TORDO S. 6                     13 TORDO S. 6                      13 TORDO S. 4
14 OCA SELVATICA 4             14 BECCACCIA 2                   14 TORTORA 3                       14 CESENA 1B                      14 CESENA 1B                       14 CESENA 1B
15 PAVONCELLA 4                 15 GALLO FORCELLO 3         15 BECCACCIA 2                     15 TORDO S. 7                     15 TORDO S. 7                       15 FRINGUELLO 5B
16 PIVIERE DORATO 3           16 GALLO CEDRONE 2          16 FAGIANO MASCHIO 3         16 TORDO S. 4                     16 TORDO S.4 + BOTT. 10      16 PEPPOLA1 +FRING.5B
17 GAMBETTA 2                    17 PERNICE BIANCA 2          17 FAGIANO FEMMINA 2         17 TORDO B. 9                     17 TORDO B. 9                       17 PASSERA SCOP. 2
18 PITTIMA 3                       18 PERNICE BIANCA N. 2      18 COTURNICE 2                    18 TORDO B. 3                     18 TORDO B. 3                       18 FROSONE 3
19 CHIURLO MAGGIORE 3     19 FRANCOLINO 2                19 PERNICE ROSSA 2             19 MERLO 1A                        19 MERLO 1A                         19 LUCHERINO 3

N°17                                    N°18                                    N°19                                  N°20                                    N°21                                     N°22
1 CUTRETTOLA 1                   1 MERLO 1A                         1 MERLO 1A                        1 FISCH.1 + FISCHIONE V.     1 FISCHIONE 1M + CAPOB.     1 PAVONCELLA 5
2 MIGLIARINO DI PAL. 2        2 TORDO B. 2                       2 TORDO B. 2                      2 GERM.4 + ALZAVOLA 4       2 FISCHIONE 2+8                   2 PIVIERE D. 2
3 BALLERINA BIANCA 2          3 MERLO CHIOCC. 8             3 TORDO B. 8                      3 FISCH.5 +ALZAVOLA 7        3 FISCH.5 + ALZAVOLA 7         3 PASSERI 1
4 ALLODOLA 4B                     4 TORDO B. 1                      4 TORDO S. 7                      4 FISCH.6 + CODONE 1M       4 GERM.4 +ALZAVOLA 4          4 STORNI 4+1
5 FANELLO 2                         5 TORDO S. 4                      5 TORDO S.4 + BOTI 1         5 FISCH.1 M+CAN.3+GERM.4 5 FISCH.6 + CODONE 1M         5 ALLODOLA 6
6 VERDONE 2                        6 TORDO S. 6                      6 TORDO S. 6                      6 C0D0.5 +ALZAVOLA 4          6 C0D0.5 +ALZAVOLA 4          6 ALLODOLA 15
7 CARDELLINO 2                   7 TORDO B 3                       7 TORDO B. 3                      7 GERM.3 +ALZAVOLA 1M       7 FIS.1 + CANAP.3 + GER. 4    7 TORDO B. 3
8 PASSERI 1                         8 TORDO S. 2                      8 CESENA 4                         8 FISCH.5 + MESTOLONE : 3   8 FISCH.5 + MESTOLONE 3      8 TORDO B. 1
9 STORNI 4+1                      9 CESENA 1B                       9 CESENA 1M                       9 MORIG4 + MORETTA 1        9 MORIG.4 + MORETTA 1        9 CESENA 3
10 PAVONCELLA 5                 10 CESENA 7                      10 ALLODOLA 4B                   10 MARZ.4 +ALZAVOLA 4       10 MARZ.4 +ALZAVOLA 4        10 CESENA 1B
11 TORDO B. 3                     11 MERLO 12                      11 ALLODOLA 7                     11 CHIURLO 3                       11 CHIURLO 1                        11 TORDO S. 6
12 TORDO B. 1                     12 FRINGUELLO 5B              12 ALLODOLA 10                   12 PAVONCELLA 4                 12 PAVONCELLA 1                   12 MERLO 1A
13 TORDO S. 4                     13 PASSERI 1                      13 PISPOLA 3                        13 PITTIMA 2                        13 PITTIMA 2                         13 TORDO B. 2
14 CESENA 1B                      14 STORNI  4+1                  14 BALLERINA BIANCA 2        14 OCA LOMBARDELLA 5        14 OCA LOMBARDELLA 5         14 FRINGUELLO 5+7
15 FRINGUELLO 5B               15 ALLODOLA                     15B 15 FANELLO 1                 15 OCHE MIX 2                      15 OCHE MIX 2                       15 PASSERO 3
16 PEPPOLA1+FRING. 5B      16 ALLODOLA 4B                 16 PEPPOLA1+ FRING. 5B                                                                                               16 STRILLOZZO 2
17 PASSERA SCOP. 2             17 FAGIANO MASCHIO 3     17 FRINGUELLO 5B                                                                                                         17 CHIURLO 3
18 FROSONE 3                     18 FAGIANO FEMMINA 2      18 PASSERI 1                                                                                                                 18 QUAGLIA 1
19 LUCHERINO 3                  19 FAGIANO 5                    19 VERDONE 2                                                                                                               19 QUAGLIA 2
20 BALIA NERA 1                  20 STARNA                        20 CARDELLINO 2                                                                                                            20 QUAGLIA 5


N°23                                    N°24                                    N°25                                    N°26                                    N°27                                    N°28
1 PAVONCELLA 5                    1 MERLO 1A                         1 TORDO B. 2                       1 ALZAVOLA 7                       1 PAVONCELLA 5                   1 PAVONCELLA 5
2 PIVIERE D. 2                       2 TORDO B. 2                       2 TORDO B. 1                       2 FISCHIONE 5                     2 PIVIERE D. 2                      2 PIVIERE D. 2
3 PASSERI 1                          3 TORDO B. 3                        3 FRINGUELLO 6                  3 ALZAVOLA 8                      3 BECCACCINO 3                    3 STORNI 1
4 STORNI 4+1                       4 TORDO B. 4                       4 PEPPOLA1+FRING5B          4 CODONE 1M                      4 ALLODOLA 2                        4 ALLODOLA 2
5 ALLODOLA 15                     5 TORDO B. 1                       5 FRINGUELLO 5B                5 CANAPIGLIA 3                    5 ALLODOLA 12                      5 ALLODOLA 12
6 ALLODOLA 6                       6 TORDO B. 5                       6 TORDO S. 2                      6 FOLAGA 3                          6 ALLODOLA 6                        6 ALLODOLA 6
7 TORDO S. 6                        7 TORDO B. 6                       7 TORDO S. 4                      7 MESTOLONE 3                    7 ALLODOLA 7                        7 ALLODOLA 7
8 TORDO B. 3                        8 TORDO B. 7                       8 CESENA 1M                      8 PAVONCELLA 4                   8 ALLODOLA 10                      8 ALLODOLA 10
9 TORDO B. 1                        9 TORDO S. 6                       9 CESENA 3                         9 GAMBETTA. 2                    9 ALLODOLA 15B                     9 ALLODOLA 16B
10 MERLO 1A                        10 CESENA 1B                       10 FROSONE 3                    10 OCHE MIX 2                     10 ALLODOLA 15                     10 ALLODOLA 15
11 TORDO B. 2                      11 TORDO B. 8                     11 ALLODOLA 15                 11 TORDO B. 1                      11 QUAGLIA 4                        11 BECCACCINO 3
12 CESENA 1B                       12 TORDO B. 10                   12 ALLODOLA 4B                 12 TORDO B. 3                      12 QUAGLIA 6                        12 BECCACCINO 2
13 CESENA 7                                                                   13 PISPOLA 3                       13 TORDO S. 3                     13 ALZAVOLA 6                       13 ALZAVOLA 6
14 CHIURLO 3                                                                 14 PAVONCELLA 5                14 CESENA 4+5                     14 ALZAVOLA 7                       14 GERMANO 4
15 FRINGUELLO 5+7                                                       15 PRISPOLONE 1                 15 ALLODOLA 15                   15 ALZAVOLA 4                       15 CESENA 1M
16 STRILLOZZO 2                                                                                                      16 STORNI 1                         16 GERMANO 4                       16 CESENA 3
17 QUAGLIA F.P. 1                                                                                                     17 PIVIERE D. 3                    17 CODONE 6                         17 TORDO S. 3
18 QUAGLIA F.F. 2                                                                                                     18 PITTIMA 2                       18 FISCHIONE 8                      18 TORDO S. 6
19 QUAGLIA 5                                                                                                           19 CHIURLO 3                      19 FISCHIONE 6                       19 TORDO B. 1
20 QUAGLIA 7                                                                                                           20 BECCACCINO 3                 20 CESENA 1B                         20 TORDO B. 3
                                                                                                                                                                          21 TORDO S. 3                        21 QUAGLIA 6
                                                                                                                                                                                                                        22 QUAGLIA 7

N°29                                    N°30                                    N°31                                      N°32                                    N°33                                    N°34
1 ALLODOLA 15B                   1 ALLODOLA 12                     1 MERLO 5                             1 MERLO 5                           1 PAVONCELLA 5                  1 PASSERI 1
2 ALLODOLA 4B                     2 ALLODOLA 6                      2 TORDO B. 6+2+1                 2 TORDO B. 1                       2 PIVIERE D. 2                     2 STORNI 4+1
3 ALLODOLA 12                     3 PISPOLA 3                         3 TORDO S. 6                          3 TORDO B. 6+2+1               3 PASSERI 4                        3 TORDO B. 3
4 STORNO 2                          4 MIGLIARINO DI P. 2           4 TORDO B. 3                          4 TORDO S. 6                       4 PASSERI 1                        4 TORDO B. 1
5 PASSERI 1                          5 FRINGUELLO 5+7               5 TORDO B. 1                          5 TORDO B. 3                       5 STORNI 4+1                     5 TORDO S. 4
6 STORNI 4+1                       6 FANELLO 1                        6 CESENA 3                             6 TORDO S. 7+9                   6 ALLODOLA 15                    6 TORDO S. 6
7 PAVONCELLA 4                    7 PEPPOLA1+FRING. 5B        7 TORDO S. 7+8                      7 CESENA 3                         7 ALLODOLA 12                     7 CESENA 1B
8 PAVONCELLA 5                    8 PASSER11 + STORNI          8 ALLODOLA 15B                     8 ALLODOLA 3B                   8 ALLODOLA 4B                    8 CESENA 3
9 PIVIERE D. 2                       9 CESENA 1M+TORDOS.6      9 PASSERI 1                            9 PASSERI 1                        9 PISPOLA 3                         9 CESENA 7
10 BECCACCINO 3                  10 TORDO B. 3                     10 STORNI 7+4                       10 STORNI 7+4                    10 FRINGUELLO 5+7            10 ALLODOLA 6
11 CESENA 3                          11 TORDO S.4 + TORDO B.1 11 MERLO 12                           11 ALZAVOLA 4                    11 MERLO 1A                       11 ALLODOLA 15
12 CESENA 7                          12 TORDO B. 1                     12 CESENA 7                           12 GERMANO 4                    12 TORDO B. 2                     12 ALLODOLA 12
13 TORDO S. 6                       13 BECCACCINO 3                 13 ALZAVOLA 4                       13 MARZAIOLA 4                  13 TORDO B. 3                     13 MERLO 1A
14 CESENA 1B                        14 PAVONCELLA 5                 14 GERMANO 4                       14 MESTOLONE 3                 14 TORDO B. 1                     14 TORDO B. 2
15 PEPPOLA1+FRING. 5B        15 PIVIERE D. 2                    15 PAVONCELLA 5                   15 OCA GRANAIOLA 2           15 TORDO S. 4                      15 PASSERI 4
16 FRINGUELLO 5B                 16 PRISPOLONE 1                 16 PAVONCELLA 4                   16 OCA LOMBARDELLA         16 TORDO S. 6                      16 PISPOLA 3
17 PISPOLA3 + SPIONC. 1       17 STRILLOZZO 2                 17 PIVIERE D. 3                       17 CODONE 1M                   17 CESENA 1B                       17 FRINGUELLO 5+7
18 ALLODOLA 21                    18 VERDONE 2                     18 BECCACCINO 3                    18 FISCHIONE 2                   18 CESENA 3                        18 STRILLOZZO 2
19 MERLO 1A                         19 COLOMBACCIO 2             19 BECCACCINO 2                     19 COLOMBACCIO                19 CESENA 7                        19 PAVONCELLA 5
20 TORDO B. 2                       20 TORTORA 3                                                                   20 MORIGLIONE                   20 STRILLOZZO 2                 20 PIVIERE D. 2

Torna ai contenuti | Torna al menu